Västkustens Hundtjänst AB

Jag som jobbar på Västkustens Hundtjänst heter Linda Andersson och är utbildad grundskollärare år 1-7 och Skolhundspedagog. 

Stella, som är en Australian Cobberdog är utbildad Besökshund och Skolhund. 

Stella har utfört godkänt lämplighetstest för barn under 13 år. Vi som hundteam har en praktisk och teoretisk examen i utbildning för hundunderstödd pedagogik och kan därmed arbeta med barn, ungdomar och vuxna.

Utbildningen ger oss även licens för Läshund samt Fadderhundens koncept. 

Vi har visat prov på Svenska Terapihundskolans samt Föreningen för Sociala Tjänstehundars krav i både praktik och teori inom hundunderstödd pedagogik. 


Phone Number: 0707870562

Company website: https://www.vastkustenshundtjanst.se/

Company Members Categories
Linda Andersson Sociala tjänstehundar
Address
Tjörn, Sverige

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more