Nosperspektivet Hund och Landskapsarkitektur

Kursverksamhet inom hundträning, hundägarcoaching och andra aktiviteter som exempelvis föreläsningar, privatträning och läger för hundägare och hundintresserade. Även försäljningav hundrelaterade varor. Utöver detta bedriver företaget gestaltnings-och projekteringsrelaterade uppdrag inomlandskapsarkitektur.


Phone Number: 0702-925899

Company website: https://www.nosperspektivet.se

Company Members Categories
Linn Osvalder Hundinstruktör
Address
Kristianstad, Sverige
Yngsjö, Kristianstad, Sverige

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more