Nyfiken Hund

Min erfarenhet av att möta och hjälpa hundägare började 2009 med att jag gick bredvid andra instruktörer på olika hundskolor. Där väcktes ett intresse för att träna både människor och hundar. 

Några år efter studenten utbildade jag mig till hundinstruktör i Åre hos Hundsteg. Där blev det tydligt att det var just hundars beteenden och inlärning jag ville fördjupa mig i. Därför var det ett givet steg att vidareutbilda mig till Beteendekonsult 2017. Under några år följde gruppkurser, privatkurser, föreläsningar och beteendeutredningar i Kungliga Hundars regi. 

Att förmedla kunskap är någonting som engagerar mig mycket. I mitt arbete som gymnasielärare lär jag mig mycket om hur vi bäst skapar förutsättningar för lärande genom bland annat motivation och stöttning. 

Det är just kombinationen av coachning av människor och analys av hundars beteende som jag tycker är särskilt roligt i mitt jobb. Min spetskompetens ligger i

  • Hundmötesproblem
  • Separationsångest
  • Högenergihundar
  • Stressrelaterade beteenden
  • Oönskade beteenden
  • Frivillig hanteringsträning
  • Rädda hundar

Ett av mina strävansmål är att göra modern hundträning så lättfattligt och handgripligt som möjligt för hundägare och hundtränare att ta del av. Ett viktigt steg på den vägen var att tillsammans med Marja Seidemo ta fram utbildningen Beteendeutredare.

Hundträning handlar jättemycket om associationer, känslor och personligheter – både hos hundar och hos hundägare. Jag tröttnar aldrig på det detektivarbete som beteendeutredningar innebär och mötet med andra erfarenheter som lärarjobbet innebär. Kombinationen passar mig perfekt. Det är väldigt utvecklande och lärorikt!

Det är viktigt för mig att förena teori och praktik. En riktigt bra beteendeutredare och lärare har stor bredd: är både uppdaterad inom forskning, förmåga att förmedla det på ett lättfattligt vis och är bra på att träna hund. Det handlar om att kunna träna många olika typer av hundar, inte bara sin egen personliga favorit, och förstå att alla hundar har olika förutsättningar. Jag har själv haft flera högenergihundar och vet verkligen vad det innebär att leva med en sådan typ av hund i en stadsmiljö. Det ställer stora krav på kreativitet och kunskap för att kunna möta upp hundens behov. En högenergihund har styrkor och svagheter som alla hundtyper, det får bara större konsekvenser om hunden gör fel val. Genom att lära hunden färdigheter som den behöver när miljön är svår – hjälper jag hunden att lyckas. 

Ett ämnesområde jag fördjupar mig i är separationsångest. Det är en typ av problematik som få pratar om och skapar stora hinder i vardagen för både hund och hundägare. Det skapas snabbt mönster som är svåra att ta sig ur. Mitt arbete som beteendeutredare består i att skapa en åtgärdsplan som gör att mönstret vänder och att hunden känner ett lugn över att vara ensam hemma. 

Jag har utbildat mig till barmarksdragsinstruktör samt personspårinstruktör. Det har jag gjort för att kunna förse hundägare och hundar med en mer kreativ vardag. Det finns så mycket roligt vi kan göra med våra hundar, det gäller ibland att någon visar hur!

I dagsläget har jag en holländsk herdehund född 2011 som heter Razz. Vi är aktiva med personspår, uppletande och barmarksdrag. 

Kontakt: anna@hundvetare.se


Company website: https://beteendeutredarna.com

Company Members Categories
Anna Lindquist Hundinstruktör, Hundpsykolog
Address
Göteborg, Göteborg, Sverige

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more