Kooperativet Beateberg

Kooperativet Beateberg är ett socialt arbetskooperativ. Vi har bildat en ekonomisk förening och äger företaget gemensamt. Många av oss som jobbar här är med i styrelsen och är med och fattar viktiga beslut.

Många av oss klarar inte – av olika anledningar – av tempot och hetsen på den öppna arbetsmarknaden. Tillsammans är vi dock starka!
Vi sköter verksamheten gemensamt och arbetar med det vi är intresserade av, nämligen hundar, trädgård och att driva ett företag. Vårt och hundarnas mående går i första hand och alla gör sitt bästa efter egen förmåga för att det ska fungera.

Vi driver Beatebergs hunddagis som ligger i Kviberg i Göteborg. Vi jobbar med hundarna på ett mjukt sätt och med mycket beröm, godis och kärlek. För oss är det viktigt att hundarna passar bra ihop och trivs med varandra.


Phone Number: 031-48 10 00

Company website: www.kooperativetbeateberg.se

Company Members Categories
Hanna Wernbom Hunddagis
Address
Fänriksgatan 20, 41522, Göteborg, Göteborg, Sverige

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more